SC2.no-staben

Leder og altmuligmann:
Amund ‘OZI’ Østvoll

Turneringer og events:
Decophly
Forgotten
Tarmrens
Tomken
Steffino

Streaming og casting:
Neuro
YaegeR
Fearsome

Redaksjonen:
Fearsome
Rabiatic

Grafisk:
Peacebreaker
Cornell

Teknisk:
Neuro
Oliver